Projekty

Vzdělávání na biofarmách

Název projektu: Learning place Bio-Farm - ‘train the trainers’ course and platform on farm-based learning for integration - for farmers, educators and coordinators.
Operační program: Erasmus+
Statut: partner
Termín: 1.9.2016 – 31.8.2018
Rozpočet projektu: 278.209,00 EUR
Cíl projektu: Cílem tohoto strategického partnerství je vytvořit e-learningový kurz a interaktivní portál, který nabídne vzdělávací materiály pro školení učitelé, farmářů a pracovníků vzdělávacích agentur v oblasti plánování a organizace vzdělávacích aktivit na ekologických farmách.