Projekty

Udržitelné potraviny pro mateřské školy

Název projektu: Sustainable food for kindergartens: Open educational resources for pedagogues, caterers and kitchen staff
Operační program: Erasmus+
Statut: partner
Termín: 1.9.2016 – 31.8.2018
Rozpočet projektu: 284 425,00 EUR
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit interaktivní online portál s e-learningovým kurzem pro pedagogy v mateřských školách. Obsahem kurzu budou informace a metodické materiály pro učitele, jak učit děti o zemědělství a udržitelné produkci potravin, jak naplánovat a realizovat návštěvu farmy a jak využít školní zahrady pro vzdělávání dětí.