Projekty

Síť ukázkových ekofarem

Název projektu: Vytvoření sítě ukázkových ekologických farem
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Statut: partner
Termín: 1.1.2006 - 31.12.2007
Cíl projektu: Cílem pilotního projektu bylo vytvořit „Síť ukázkových ekologických farem“ jako prostředek pro vzdělávací, výchovné a osvětové aktivity budované sítě EVVO v oblasti využití agro-environmentálních programů a správné zemědělské praxe, s návazností na vznikající síť ukázkových farem v ostatních regionech České republiky.