Projekty

Síť informačních center

Název projektu: „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Statut: partner
Termín: 1.1.2006 - 31.12.2007
Rozpočet projektu: 13 743 294 Kč
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je poskytnout zemědělcům a obcím JM kraje a kraje Vysočina prostřednictvím nově vytvořené sítě informačních center a informačních míst komplexní informace a poradenství k programům v gesci jak Ministerstva životního prostředí, tak Ministerstva zemědělství.