Projekty

Preparing for the Future – Kodex dobré praxe v oblasti maloobchodu s biopotravinami

Od září 2014 se Živý venkov zapojil do mezinárodního projektu „Preparing for the Future“ („Příprava na budoucnost“) v rámci EU programu Erasmus+.
Cílem projektu je vytvořit evropský „Kodex dobré praxe v oblasti maloobchodu s biopotravinami“. Kodex jde nad rámec požadavků v zákonech a nařízeních o ekologickém zemědělství a zahrnuje osm kritérií, zaručujících udržitelnost maloobchodu s biopotravinami: sociální zodpovědnost, zapojení se do dodavatelského bio-řetězce, udržitelné podnikání, udržitelné vztahy s dodavateli, transparentnost, otevřená komunikace a systém řízení kvality.
Pro usnadnění zavádění podmínek Kodexu do každodenní praxe vytvoří projekt vzdělávací e-learningový kurz pro manažery a zaměstnance maloobchodníků s biopotravinami.
Do projektu je zapojeno 9 partnerů ze sedmi zemí: Bulharska, České republiky, Francie, Německa, Nizozemí, Slovinska a Turecka.
Více informací o projektu: Preparing for the Future