Projekty

Kodex dobré praxe

Název projektu: Koncept kodexu dobré praxe v oblasti maloobchodu s biopotravinami
Operační program: Leonardo da Vinci, Projekt partnerství
Statut: partner
Termín: 1.6.2011 – 31.7.2013
Rozpočet projektu: 9 600 EUR
Cíl projektu: Cílem tohoto partnerství je vytvořit koncepci vzdělávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců v maloobchodním odvětví biopotravin za účelem uvedení "Kodexu dobrého praxe v maloobchodu s biopotravinami do každodenní praxe, a tím vytvořit zcela transparentní a etický dodavatelský řetězce, od "farmy po vidličku "- od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Účast na tomto vzdělávání pomůže manažerům a zaměstnancům maloobchodníků s biopotravinami zlepšit znalosti a kompetence v oblasti udržitelnosti, aktivní ochraně životního prostředí, sociální kompetence a orientace na zákazníka. Cílem partnerství je vytvořit první návrhy pro implementaci Kodexu a s tím spojených vzdělávacích aktivit, a to jak ve specializovaném maloobchodě s biopotravinami, tak také v konvenčním maloobchodním sektoru, ve kterém spotřebitelé z členských států EU nakupují většinu biopotravin.