Projekty

Jídlo z blízka

Název projektu: Jídlo z blízka - vzdělávání kuchařů a zemědělců pro vytvoření regionální gastronomie jako součást udržitelného cestovního ruchu Olomouckého kraje
Operační program: Evropský sociální fond
Statut: realizátor
Termín: 1.2.2012 – 31.10.2013
Rozpočet projektu: 4 545 036 Kč
Cíl projektu: Záměrem projektu „Jídlo z blízka“ je vytvoření a ověření vzdělávacích modulů pro společné vzdělávání kuchařů a regionálních zemědělců v Olomouckém kraji. Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu regionální gastronomie a podpořit tak udržitelný cestovní ruch kraje. Vzdělávací kurz cílovým skupinám umožní vzájemnou efektivní spolupráci ve vytváření nabídky „jídla z blízka“ – regionální gastronomie, postavené na čerstvých a autentických místních surovinách, tradičních recepturách a řemeslných dovednostech všech zúčastněných.
Další informace: http://vzdelavani.jidlozblizka.cz/