Projekty

ECVET – E(co)-Qualify

Název projektu: Vytvoření systému ECVET ve vzdělávání lektorů v oblasti maloobchodu s biopotravinami
Operační program: Lifelong Learning Programme, Leonard da Vinci, Innovation Transfer projects
Statut: partner
Termín: 1.10.2013 – 30.9.2015
Rozpočet projektu: 336 600 EUR
Koordinátor projektu: UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT, Plovdiv, Bulharsko
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit ukázkový kurz pro lektory v oblasti vzdělávání maloobchodníků s biopotravinami tak, aby lektoři byli schopni sami tvořit, plánovat a nabízet kurzy dle systému ECVET A EQF. Na projektu se podílí devět partnerů z pěti členských zemí EU – Rakouska, České republiky, Německa, Bulharska a Itálie a jedné přístupové země – Turecka.