Projekty

E(co)-Qualify II

Název projektu: Eco-Qualify II – Vývoj a implementace systému kvality v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v maloobchodě biopotravin
Operační program: Lifelong Learning Programme, Leonard da Vinci, Innovation Transfer projects
Statut: partner
Rozpočet partnera: 47.959,00 EUR
Termín: 24.10.2007 - 24.10.2009
Cíl projektu: Smyslem projektu „Eco-Qualify II“ bylo rozšířit kvalifikační standardy na jednotný evropský systém zajištění kvality pro další vzdělávání v oblasti prodeje biopotravin a jeho rozšíření do zúčastněných partnerských zemí, Rakouska, Itálie, Nizozemí, České republiky a Německa. „Eco-Qualify II“ byl projektem přenosu inovací v rámci evropského programu Leonardo da Vinci.