Projekty

Biopotraviny do škol

Název projektu: Biopotraviny do škol
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Statut: manažer pilotního projektu
Termín: 1.1.2006 - 31.12.2007
Cíl projektu: Cílem pilotního projektu bylo vypracovat Metodiku postupu zavádění biopotravin do školních jídelen a její správnost ověřit v praxi na 1 až 2 školských zařízeních. Náplní projektu bylo pořádání informačních a vzdělávacích seminářů a kulatých stolů pro rodiče a pracovníky škol, zapojení místních iniciativ a ekologických zemědělců, vypracování metodického návodu. Živý venkov o.s. také připravil informačně vzdělávací web stránku www.biodoskol.cz.