Projekty

Místo vzdělávání - Biofarma

Název projektu: Educational Work at the Learning Place Bio-Farm – Místo vzdělávání - Biofarma
Operační program: Lifelong Learning Programme, GRUNDTVIG Learning Partnerships
Statut: partner
Termín: 1.10.2013 – 30.9.2015
Cíl projektu: Rozsah, způsoby financování a profesionální úroveň vzdělávacích aktivit na ekologických farmách je v různých zemích EU velmi odlišná. Zatímco v Německu, Velké Británii nebo Rakousku jsou struktury více méně vytvořeny, v ostatních zemích zůstává tato oblast vzdělávání zatím nerozvinutá. Hlavním cílem projektu je ukázat společné i odlišné aspekty v této oblasti v zúčastněných zemích a zjistit, které vzdělávací struktury a zkušenosti by mohly být přeneseny do ostatních zemí. Partnerské návštěvy by měly sloužit jako způsob identifikace příkladů dobré praxe a způsobů financování vzdělávacích aktivit na ekologických farmách. Projekt se bude snažit identifikovat metodiky a přístupy využívané ke vzdělávání na biofarmách, které jsou schopny cílovým skupinám zprostředkovávat principy ekologického zemědělství. Projekt se také pokusí vytvořit koncept vzdělávacího programu využitelný na biofarmách. Na projektu se podílí šest partnerů z pěti členských zemí EU – České republiky, Německa, Dánska, Velké Británie a Polska.